Dato for udgivelse
31 Aug 2011 11:05
Til
Importører mv.
Sagsnummer
06-088393
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Udløb af antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af visse "side by side" køleskabe med oprindelse i Republikken Korea

Kommissionen har ved meddelelse (2011/C 255/06) offentliggjort i EU-tidende C 255 af 31. august 2011 oplyst om udløb af antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af visse "side by side" køleskabe (toldtariffens pos. 8418 10 20 91) med oprindelse i Republikken Korea.

For så vidt angår udløb af antidumpingforanstaltninger henvises til teksten i meddelelse (2011/C 255/06).