Dato for udgivelse
26 Aug 2011 10:28
Til
Importører mv
Sagsnummer
06-085884
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Udløb af antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af siliciumcarbid med oprindelse i Folkerepublikken Kina

Kommissionen har ved meddelelse (2011/C 247/05) offentliggjort i EU-tidende C 247 af 25. august oplyst om udløb af antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af siliciumcarbid (toldtariffens pos. 2849 20 00 00) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår udløb af antidumpingforanstaltninger henvises til teksten i meddelelse (2011/C 247/05).