Dato for udgivelse
26 Aug 2011 08:46
SKM-nummer
SKM2011.555.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
11-179139
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Pensionsafkastbeskatning (PAL)
Emneord
7-månedersrenten, pensionsafkastbeskatning, obligationsrente
Resumé

Den gennemsnitlige effektive obligationsrente for indkomståret 2012 (7-månedersrenten) efter pensionsafkastbeskatningslovens § 21 er beregnet til 4,19 pct.

Reference(r)

Pensionsafkastbeskatningsloven § 21, stk. 1
Pensionsafkastbeskatningsloven § 27, stk. 5

Henvisning

Beskatning af pensionsafkast - 2010, afsnit D.1.1.1 

I medfør af §§ 21, stk. 1, og 27, stk. 5, i lov nr. 1535 af 19. december 2007 om pensionsafkastbeskatning (pensionsafkastbeskatningsloven) med senere ændringer er 7-månedersrenten for indkomståret 2012 beregnet til 4,19 pct.