Dato for udgivelse
22 Aug 2011 11:18
Til
Importører mv
Sagsnummer
11-175995
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af bariumcarbonat med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse

Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 831/2011 offentliggjort i EU-tidende L 214 af 19. august 2011 indført en endelig antidumpingtold på importen af bariumcarbonat (toldtariffens pos. 2836 60 00 10) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1225/2009.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 831/2011.

Forordningen trådte i kraft den 20. august 2011.