Dato for udgivelse
19 Aug 2011 11:02
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
11-174623
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18 + Skattecentre med toldopgaver
Resumé

Kommissionen har udstedt forordning om tarifering af fiskespyd, flydende kolostrum produkter og kolostrumpulver , copolymer af styrenbutadien, multivitamintablet og af polymethinfarvestof. Kommissionen har desuden vedtaget tilføjelser til Forklarende Bemærkninger til KN vedr. sød peber, udtrykket "frosne", manicure- og pedicurepræparater, vandpibetobak og supplerende bestemmelse 1 til kap 30.


Kommissionen har den 27. juli 2011 udstedt forordning (EU) nr. 756/2011 (offentliggjort i EU-Tidende L 199 af 2. august 2011) om tarifering af fiskespyd under pos. 1604.19.98.

Forordningen trådte i kraft den 22. august 2011.

 

Kommissionen har endvidere den 2. august 2011 udstedt forordning (EU) nr. 775/2011 (offentliggjort i EU-Tidende L 201 af 4. august 2011) om tarifering af flydende kolostrum produkter under pos. 0404.10.48 og kolostrumpulver under pos. 0404.90.21.

Forordningen træder i kraft den 24. august 2011.

 

Kommissionen har desuden den 12. august 2011 udstedt følgende forordninger (offentliggjort i EU-Tidende L 211 af 18. august 2011):

 • nr. 825/2011 om tarifering af copolymer af styrenbutadien under pos. 3903.90.90.
 • nr. 826/2011 om tarifering af multivitamintablet under pos. 2106.90.98.
 • nr. 827/2011 om tarifering af polymethinfarvestof under pos. 3212.90.00.
 • Forordningerne træder i kraft den 7. september 2011.

   

  Kommissionen har desuden vedtaget tilføjelser til Forklarende Bemærkninger til KN:

 • pos. 0904 20 10 vedrørende sød peber samt
 • pos. 0710 og pos. 0811 vedrørende udtrykket "frosne".
 • Teksten er offentliggjort i EU-Tidende nr. C 227 af 2. august 2011.

   

  Kommissionen har sluttelig vedtaget tilføjelser/ændringer til Forklarende Bemærkninger til KN:

 • pos. 3304 30 00 vedrørende manicure- og pedicurepræparater
 • pos. 2403 10 10 og 2403 10 90 samt 2403 99 90 vedrørende vandpibetobak
 • kap 30 vedrørende supplerende bestemmelse 1 til kap 30.
 • Teksten er offentliggjort i EU-Tidende nr. C 241 af 19. august 2011.

   

  En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af de vedtagne foranstaltninger. BTO'er, der påvirkes af disse foranstaltninger kan dog fortsat benyttes i en periode på 3 måneder (forordning) henholdsvis 6 måneder (FB/KN) efter offentliggørelsen, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

   

  Venlig hilsen

  Tariferingscentret