Dato for udgivelse
18 Aug 2011 14:03
Til
Importører mv
Sagsnummer
11-174627
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af vinylacetat med oprindelse i Amerikas Forenede Stater

Kommissionen har ved forordning (EU) Nr. 821/2011 offentliggjort i EU-tidende L 209 af 17. august 2011 indført en midlertidig antidumpingtold på importen af vinylacetat (toldtariffens pos. 2915 32 00 00) med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (US).

For så vidt angår den midlertidige antidumpingtold henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 821/2011.

Forordningen træder i kraft den 18. august 2011.