Dato for udgivelse
15 aug 2011 15:10
SKM-nummer
SKM2011.517.SKAT
Myndighed
Skatteministeriet
Sagsnummer
11-056763
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Transfer pricing
Emneord
transfer pricing, godkendelsesordning, ophævelse
Resumé
Den centrale godkendelsesordning for transfer pricing-sager ophæves fra 15. august 2011.
Reference(r)
SKM2005.443
Henvisning
S.I.2

Med virkning fra 15. august 2011 ophæves den centrale godkendelsesordning på transfer pricing-området.

Nærværende meddelelse erstatter fra og med 15. august 2011 SKM2005.443 om godkendelse af transfer pricing-indkomstændringer.

SKAT skal også i fremtiden orientere Skatteudvalget om årets gennemførte transfer pricing-ændringer, jf. svar på spm. 320 af 15. maj 2006.

Kontoret for International Selskabsbeskatning, som har ansvaret for denne afrapportering, skal derfor orienteres om alle gennemførte transfer pricing-indkomstændringer i SKAT. Orienteringen består i at kendelse/sagsfremstilling sendes til kontorchefen for Kontoret for International Selskabsbeskatning samtidig med at kendelsen sendes til det indkomstændrede selskab.