Dato for udgivelse
10 Aug 2011 10:45
Til
Importører mv
Sagsnummer
11-035664
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse ringmekanismer med oprindelse i Thailand og endelig opkrævning af den midlertidige told.

Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 792/2011 offentliggjort i EU-tidende L 204 af 9. august 2011 indført en endelig antidumpingtold på importen af visse ringmekanismer  (toldtariffens pos. 8305 10 00 11, 8305 10 00 13, 8305 10 00 19, 8305 10 00 21, 8305 10 00 23, 8305 10 00 29, 8305 10 00 34, 8305 10 00 35 og 8305 10 00 36) med oprindelse i Thailand (TH) og endelig opkrævning af den midlertidige told.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold og den endelige opkrævning af den midlertidige told henvises teksten i forordning (EU) Nr. 792/2011.

Forordningen træder i kraft den 10. august 2011.