Dato for udgivelse
10 Aug 2011 10:24
Til
Importører mv
Sagsnummer
11-040811
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige antidumpingtold på importen af vissen åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina

Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 791/2011 offentliggjort i EU-tidende L 204 af 9. august 2011 indført en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige antidumpingtold på importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre (toldtariffens pos. 7019 51 00 10 og 7019 59 00 10) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår den endelige antidumpingtold og den endelige opkrævning af den midlertidige antidumpingtold henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 791/2011.

Forordningen træder i kraft den 10. august 2011.