Dato for udgivelse
04 Aug 2011 16:34
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
11-165709
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18 + SKATs Kundecenter
Resumé

Kommissionens forordninger om tarifering af konnektor til infusionssæt, såkaldte "expressøm", e-bogslæseapparater, autostolbaser, foddrevet tohjulte køretøj, kvadratisk træbeholder pakket med et lys i sæt til detailsalg samt en mikrobølgeovn kombineret med en kvartsgrill.


Kommissionen har den 29. juli 2011 vedtaget forordning (EU) nr. 761/2011, 762/2011 og 763/2011 (offentliggjort i EU-Tidende L 200 af 3. august 2011).

Forordning nr. 761/2011 vedrører tarifering under pos. 8481.30.99 af konnektorer, der anvendes til infusionssæt. Konnektorerne kan foreligge i steril eller ikke-steril emballage. Uanset anvendelsesområdet kan konnektorerne ikke tariferes under pos. 90.18 som instrumenter eller apparater til medicinsk brug, jf. bestemmelse 1 g) til kapitel 90.

Forordning nr. 762/2011 vedrører tarifering under pos. 7317.00.90 af såkaldte "ekspressøm", dvs. hule cylindriske varer af stål, der er åbne på langs, således at de lettere kan hamres ind i et forboret hul fx i en betonvæg. Uanset varens specielle form ligner og fungerer den som et søm.

Forordning nr. 763/2011 vedrører tarifering under pos. 8543.70.90 af en e-bogslæser, et bærbart batteridrevet apparat til optagelse og gengivelse af forskellige typer filer med tekst, stillbilleder og lyd.

Forordningerne træder i kraft den 22. august 2011.

Kommissionen har endvidere den 2. august 2011 vedtaget forordning (EU) nr. 772/2011, 773/2011, 774/2011 og 776/2011 (offentliggjort i EU-Tidende L 201 af 4. august 2011).

Forordning nr. 772/2011 vedrører tarifering under pos. 9401.90.80 af en såkaldt "autostolbase", som anvendes til midlertidig fastgørelse til forankringsbeslag i motorkøretøjer med henblik på montering af en autostol.

Forordning nr. 773/2011 vedrører tarifering under pos. 8716.80.00 af et foddrevet, tohjulet køretøj (kendt som "kickbike"), som hverken har saddel, pedaler eller krank. Køretøjet kan på grund af konstruktionen ikke sammenlignes med de under pos. 95.03 hørende løbehjul.

Forordning nr. 774/2011 vedrører tarifering under pos. 4421.90.98 af en vare pakket til detailsalg bestående af en kvadratisk træbeholder og et lys, hvis form gør at det sidder fast og sikkert i en fordybning i træbeholderen. Da beholderen ikke er forsynet med en særlig fastgørelsesanordning (fx en lysetorn) til at fastholde lyset, kan beholderen ikke identificeres som en lysestage.

Forordning nr. 776/2011 vedrører tarifering under pos. 8516.50.00 af et apparat til madlavning, som omfatter såvel en mikrobølgeovn som en kvartsgrill. I betragtning af apparatets kendetegn såsom udgangseffekt, effektniveauer og antallet af programmer anses mikrobølgeovnen for at udføre den kombinerede maskines hovedfunktion, jf. bestemmelse 3 til afsnit XVI.

Forordningerne træder i kraft den 23. august 2011.

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af de vedtagne foranstaltninger. BTO'er, der påvirkes af en forordning kan dog fortsat benyttes i en periode på 3 måneder efter offentliggørelsen, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

Venlig hilsen

Tariferingscentret