Dato for udgivelse
27 Jul 2011 10:39
Til
Importører mv
Sagsnummer
09-025345
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Udvidelse af den endelige antidumpingtold på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern og stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til også at omfatte importen af samme vare, afsendt fra Malaysia, uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia eller ej.

Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 723/2011 offentliggjort i EU-tidende L 194 af 26. juli 2011 udvidet den endelige antidumpingtold, der er indført ved Rådets forordning (EF) nr. 91/2009 på importen  af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern og stål (toldtariffens pos. ex 7318 12 90, ex 7318 14 91, ex 7318 14 99, ex 7318 15 59, ex 7318 15 69, ex 7318 15 81, ex 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 og ex 7318 22 00) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), til også af omfatte importen  af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern og stål afsendt fra Malaysia (MY), uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia eller ej.

For så vidt angår udvidelsen af den endelige antidumpingtold henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 723/2011.

Forordningen træder i kraft den 27. juli 2011.