Dato for udgivelse
18 Jul 2011 11:39
Til
Importører mv
Sagsnummer
11-155300
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Side 39-36a til toldtariffen fejlagtigt udgået ved Rettelse nr. 3 (juli 2011)


Pos (varekode
T2 eller Eksport      
T1       Varebeskrivelse Tarifmæs-
sig told
Bilag Suppl.
mængde
I U

 

 

3921 Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af plast:
-Celleplast:
3921 11 00 --Af pollymerer af styren:
  10 ---Akrylnitrilbutadienstyren til anvendelse i visse typer af luftfartøjer EU 001)EU 002) 6,5% S      
90 ---Andre varer 6,5%
3921 12 00 --Af polymerer af vinylklorid:
  20 ---Til anvendelse i visse typer af luftfartøjer EU 001)EU 002) 6,5% S      
90 ---Andre varer 6,5%
--Af polyuretaner:
3921 13 10 ---Af bøjeligt skumplast:
  10 ----Plade af polyuretanskum, af tykkelse 3 mm (± 15%) og densitet 0,09435 eller derover, men ikke over 0,10092 6,5%      
90 ----I andre tilfælde 6,5%
3921 13 90 00 ---I andre tilfælde 6,5%
3921 14 00 00 --Af regenereret cellulose 6,5%
3921 19 00 --Af anden plast: S
  10 ---Til anvendelse i visse typer af luftfartøjer EU 001)EU 002) 6,5% S      
---Andre varer:
  91 ----Mikroporøs folie af polypropylen af tykkelse 100 µm og derunder 6,5% S      
  93 ----Striber af mikroporøst polyetrafluorethylen på et underlag af fiberdug, bestemt til brug ved fremstilling af filtre til nyredialyseapparater EU 001) 6,5% S      
  95 ----Folie af polyethersulfon, af tykkelse 200 µm og derunder 6,5% S      
  96 ----Cellefolie, bestående af et lag polyethylen af tykkelse 90 µm og derover men ikke over 140 µm og et lag af regenereret cellulose af tykkelse 10 µm og derover men ikke over 40 µm 6,5% S      
99 ----Andre varer 6,5%
-Andre varer:
--Af kondensationsprodukter eller intermolekylært omlejrede polymerisationsprodukter, også kemisk modificerede:
3921 90 10 ---Af polyster:
05 ----Profilerede plader 6,5%
  10 ----Composite plader af poly(ethylentereftalat) eller af poly(butylentereftalat), forstærket med glasfibre 6,5% S      
  20 ----Poly(ethylentereftalat) folie, lamineret på en side eller på begge sider med et lag af envejs uvævet poly(ethylentereftalat) om imprægneret med polyurethan eller epoxid resin 6,5% S      
90 ----Andre varer 6,5%
3921 90 30 00 ---Af fenolplast 6,5%
---Af aminoplast:
----Laminerede:
3921 90 41 00 -----Fremstillet under højt tryk, med dekorativt dæklag på en eller begge sider 6,5%        
3921 90 43 00 -----I andre tilfælde 6,5%
3921 90 49 00 ----Andre varer 6,5%

Ændringen medtages til Rettelse nr. 4 (september 2011) som forventes udsendt ultimo august 2011.