Dato for udgivelse
13 Jul 2011 15:08
Til
Virksomheder beskæftiget med import
Sagsnummer
11-136968
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18 + Skattecentre med toldopgaver
Resumé
Fortoldning af varer omfattet af frihandelsaftalen med Sydkorea kan i øjeblikket kun lade sig gøre ved at angive med tarifmæssig told og efterfølgende indsende en rettelse.

På grund af en fejl i Taric 3 kan der i øjeblikket ikke indgives fortoldning af varer med toldpræference som følge af den nye frihandelsaftale med Sydkorea.

Fejlen forventes rettet medio næste uge (uge 29).

I mellemtiden kan varerne toldbehandles på en af følgende måder:

  • Der kan afgives en fuldstændig ekspres- eller standardfortoldning med angivelse af tarifmæssig told og umiddelbart efter indsendes en rettelsesangivels til SKAT.
  • Der kan afgives en MIO og derefter foretages en standardfortoldning efter fejlen er rettet.
  • Varerne kan oplægges på toldoplag og derefter fortoldes efter fejlen er rettet.

SKAT beklager den ulejlighed det medfører, at det ikke er muligt at få rettet fejlen tidligere.