Dato for udgivelse
15 Jul 2011 14:23
Til
Importører mv
Sagsnummer
11-154785
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Ændringer af toldtarifpositioner.

Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen.

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
01.02.2011
0306 12 90 10 Tekst ændret til:
Hummer (Homarus americanus), kogt

0307 39 10 10-90 Udgår og erstattes af:
0307 39 10 00 ---Af arterne Mytilus 10%

1605 30 90 10 Tekst ændret til:
Frosset hummer (Homarus americanus), i stykker, kogt
20 Tekst ændret til:
Frosset hummerkød (Homarus americanus), kogt

01.06.2011
3923 30 10 10-90 Udgår og erstattes af:
3923 30 10 00 --Med rumindhold 2 liter og derunder 6,5%


 

3924 10 00 00 Udgår og erstattes af:
3924 10 00 -Bordservice og køkkenartikler:
20 --Polycarbonatsutteflasker til spædbørn 6,5%
90 --Andre varer 6,5%


 

3924 90 00 20 --Polycarbonatsutteflasker til spædbørn 6,5%

01.07.2011
3924 10 00 -Bordservice og køkkenartikler:
--Køkkenartikler af polyamid og melamin:
11 ---Afsendt fra Kina eller Hong Kong 6,5%
19 ---Andre varer 6,5%
20 --Polycarbonatsutteflasker til spædbørn 6,5%
90 --Andre varer 6,5%

01.07.2011
0704 90 90 30 ---Salatsennepspirer ( rucolaspirer) 12%

0805 90 00 11-99 Udgår og erstattes af:
0805 90 00 00 -Andre varer 12,8%

1517 90 99 10

Tekst ændret til:
Vegetabilsk olie, raffineret, med indhold af arachiodonsyre på 25 vægtprocent og derover men ikke over 50 vægtprocent, eller docosahexaensyre, standardiseret med solsikkeolie med højt oliesyreindhold (HOSO), på 12 vægtprocent og derover, men ikke over 50 vægtprocent


2007 99 50 40   ----Koncentrat af mangopuré
-af slægten Mangifera
-med en Brix-værdi på 28 og derover, men ikke over 30
til brug ved fremstilling af frugtsaft
  24% + 0,042€ pr kg
  50   ----Koncentrat af acerolapuré
-af slægten Malpighia
-med en Brix-værdi på 20
til brug ved fremstilling af frugtsaft
  24% + 0,042€ pr kg
  60   ----Koncentrat af guavapuré
-af slægten Psidium
-med en Brix-værdi på 20
til brug ved fremstilling af frugtsaft
  24% + 0,042€ pr kg

2008 99 48 19 Udgår og erstattes af:
2008 99 48 -------Andre varer:
  20   --------Koncentrat af guavapuré:
-af slægten Psiduim
-med en Brix-værdi på 20
til brug ved fremstilling af frugtsaft
  11%
39 --------Andre varer 11%

2008 99 48 99 Udgår og erstattes af:
-------Andre varer.
--------Mangopuré af slægten Mangifera:
  93 ---------Koncentrat, med en Brix-værdi på 28 og derover, men ikke over 30, til brug ved fremstilling af frugtsaft   11%
94 ---------Ikke fremstillet af koncentrat, med en Brix-værdi på 16, til brug ved fremstilling af frugtsaft 11%
97 ---------Andre varer 11%
98 --------Andre varer 11%

2008 99 49 50 ------Koncentrat af acerolapuré
-af slægten Malpighia
-med en Brix-værdi på 20
til brug ved fremstilling af frugtsaft
 

17,6%


2009 41 10 90 Udgår og erstattes af:
2009 41 10 ----Andre varer:
  70 -----Ananassaft
-ikke fremstillet af koncentrat
-af slægten Ananas
-med en Brix-værdi på 11 og derover, men ikke over 16
til brug ved fremstilling af frugtsaft
  15,2%
99 -----Andre varer 15,2%

2009 41 99 90 Udgår og erstattes af:
-----Andre varer:
  70 ------Ananassaft
-ikke fremstillet af koncentrat
-af slægten Ananas
-med en Brix-værdi på 11 og derover, men ikke over 16
til brug ved fremstilling af frugtsaft
  15,2%
99 ------Andre varer 15,2%

2818 10 91 00 Udgår og erstattes af:
2818 10 91 ---I hvilken partikler med en diameter på over 10 mm udgør under 50% af den samlede vægt:
  10

----Sintret korund med mikrokrystallinsk struktur, med indhold af:
-a-Al2O3 på 94 vægtprocent eller derover, men under 98,5 vægtprocent
-magnesiumspinel på 2 (± 1,5) vægtprocent
-yttriumoxid på 1 (± 0,6) vægtprocent og
-lanthanoxid og neodymoxid på hver især 2 (± 1,2) vægtprocent,
i hvilken partikler med en diameter på over 10 mm udgør mindre en  50% af den samlede vægt

  5,2%
90 ----Andre varer 5,2%

2826 19 90 00 Udgår og erstattes af:
2826 19 90 ---I andre tilfælde:
  10 ----Wolframhexafluorid af renhed på 99,9 vægtprocent eller derover   5,3%
90 ----Andre varer  5,3%

2833 29 80 30 ----Zirconuiumsulfat 5%

2903 69 90 70 ----a,a,á,á-Tetraklor-o-xylen 5,5%

2905 29 90 30 ----Dodeca-8,10-dien-1-ol 5,5%

2909 30 90 30 ---3,4,5-Trimethoxytoluen 5,5%

2912 49 00 30 ---Salicylaldehyd 5,5%

2915 39 00 60 ---Dodec-8-enylacetat 5,5%
65 ---Dedeca-7,9-dienylacetat 5,5%
70 ---Dodec-9-enylacetat 5,5%

2917 12 00 20 ---Dimethyladipat 6,5%

2917 39 95 40 ----Benzen-1,2,4-tricarboxylsyre-1,2-anhydrid 6,5%

2920 90 85 20 ---Tris(methylfenyl)fosfit 6,5%
 

30

---2,2'-((3,3',5,5'-Tetrakis(1,1-dimethylethyl)(1,1'-bifenyl))-2,2'-diyl)bis(oxy))bis(bifenyl-1,3,2-dioxaphosphepin)   6,5%
40 ---Bis(2,4-dicumylphenyl)pentaerythritoldifosfit 6,5%

2921 42 00 82 ---2-Klor-4-nitroanilin 6,5%
2921 42 00 10-80 og
85-90          
Antal indrykningssteger rettes til 3

2921 43 00 50 ---4-Aminobenzotrifluorid 6,5%
60 ---3-Aminobenzotrifluorid 6,5%

2921 49 00 80 ---4-Heptafluorisopropyl-2-methylanilin 6,5%

2922 49 85 45 ----Glycin 6,5%

2923 90 00 10 Tekst ændret til:
Tetrametylammoniumhydroxid i form af en vandig opløsning med indhold af tetrametylammoniumhydroxid på 25 (± 0,5( vægtprocent)

2923 90 00 75 --Tetraethylammoniumhydroxid, i form af en vandig opløsning med indhold af:
-tetraethylammoniumhydroxid på 35 (± 0,5) vægtprocent
-klorid på 1 000 mg/kg og derunder
-jern på 2 mg/kg og derunder og
-kalium på 10 mg/kg og derunder
  6,5%

2924 29 98 35 ----2'-Methoxyacetoacetanilid 6,5%
40 ----N,N'-1,4-Fenylenbis(3-oxobutyramid) 6,5%
45 ----Propoxur (ISO) 6,5%
  50   ----N,N'-(2,5-Diklor-1,4-fenylen)bis(3-oxobutyramid)   6,5%
  55 ----N,N'(2,5-Dimethyl-1,4-fenylen)bis(3-oxobutyramid)   6,5%
  60 ----N,N'-(2-Klor-5-metyl-1,4-fenylen)bis(3-oxobytyramid)   6,5%

2926 90 95 30 ---2-Amino-3-(3,4-dimethoxyfenyl)-2-methylpropannitril-hydroklorid   6,5%

2929 10 00 55 --2,5-(og 2,6-)Bis(isocyanatometyl)bicyclo(2.2.1)heptan   6,5%

2930 90 99 10 ---2,3-Bis((2-mercaptoethyl)thio)-1-propanthiol 6,5%
  20   ---2-Methoxy-N-(2-nitro-5-(fenylthio)fenyl))acetamid   6,5%
55 ---Thiourinstof 6,5%
65 ---Pentaerythritoltetrakis(3-mercaptopropionat) 6,5%

2931 00 99 30 --Diethylboranisopropoxid 6,5%

2933 21 00 80 ---5,5-Dimethylhydantoin   6,5%

2933 39 99 85 ----2-Klor-5-klormethylpyridin 6,5%

2933 69 80 55 ----Terbutryn (ISO) 6,5%

2933 99 80 64 ----((3R)-1-{(1R,2R)-2-(2-(3,4-Dimethoxyfenyl)ethoxy)cyclo-hexyl}pyrrolidin-3-olhydroklorid   6,5%

2934 99 90 85 ----N2-(1-(S)-Ethoxycarbonyl-3-fenylpropyl)-N6-trifluora-cetyl)-L-lysyl-N2-carboxyanhydrid   6,5%
86 ----Dithianon (ISO) 6,5%
87 ----2,2'-(1,4-Fenylen)bis(4H-3,1-benzoxazin-4-on) 6,5%

2935 00 90 40 --Imazosulfuron (ISO) med en renhed på 98 vægtprocent og derover   6,5%
42 --Penoxsulam (ISO) 6,5%

3204 11 00 00 Udgår og erstattes af:
3204 11 00

--Dispersionsfarvestoffer samt præparater på basis deraf:

  10 ---Farvestof C.I. Disperse Yellow 54 også kendt under betegnelsen C.I. Solvent Yellow 114   6,5%
20 ---Farvestof C.I. Disperse Yellow 241 6,5%
  30 ---Præparat af dispersionsfarvestoffer med indhold af:
-C.I. Disperse Orange 61
-C.I. Disperse  Blue 291:1
-C.I. Disperse  Violet 93:1
-C.I. Disperse Red 54
  6,5%
90 ---Andre varer 6,5%

3204 19 00 71 ---Farvestof C.I. Solvent Brown 53 6,5%
72 ---Farvestof C.I. Solvent Yellow 93 6,5%
73 ---Farvestof C.I. Solvent Blue 104 6,5%

3208 20 10 20 Tekst ændret til:
Immersiondæklag, med et indhold på 0,5 vægtprocent og derover, men ikke over 15 vægtprocent, af akrylat-methacrylat-alkenesulfonat-copolymerer med fluorerede sidekæder, i en opløsning af n-nutanol og/eller 4-metyl-2-pentanol og/eller diisoamylether

3215 90 00 40 --Blæk i pulverform på basis af hybridharpiks (fremstillet af polystyrenakrylharpiks og polyesterharpiks), der er blandet med:
-voks
-en vinylbaseret polymer og
-et farvestof
til anvendelse ved fremstilling af tonerflasker til fotokopimaskiner, telefaxmaskiner, printere og flerfunktionsanordninger
  6,5%

3707 10 00 55 Udgår

3707 90 90 85 ---Ruller, indeholdende:
-et tørt lag af en lysfølsom akrylharpiks
-på den ene side en beskyttelsesfolie af poly(ethylentereftalat) og
-på den anden side en beskyttelsesfolie af polyethylen
  6%

3808 93 90 ---Plantevækstregulatorer:
10 ----Præparat i form af granulat, med indhold af:
-gibberellin A3 på 38,8 vægtprocent eller derover, men ikke over 41,2 vægtprocent
-gibberellin A4 og A7 på 9,5 vægtprocent eller derover, men ikke over 10,5 vægtprocent
6,5%
20 ----Præparat bestående af benzyl(purin-6-yl)amin i en glykolopløsning, med indhold af:
-benzyl(purin-6-yl)amin på 1,88 vægtprocent eller derover, men ikke over 2,00 vægtprocent af den art, der anvendes i plantevækstregulatorer
  6,5%
  30

----Vandig opløsning med indhold af:
-natrium-p-nitrophenolat på 1,8 vægtprocent
-natrium-o-nitrophenolat på 1,2 vægtprocent
-natrium-5-nitroguaiacolat på 0,6 vægtprocent
til brug ved fremstilling af en plantevækstregulator

  6,5%
  40 ----Blandet hvidt pulver, med indhold af:
-1-methylcyclopropen på 3 vægtprocent eller derover, men ikke over 3,6 vægtprocent, og af renhed på over 96 vægtprocent og
-med indhold på under 0,05 % vægtprocent af hver urenhed af 1-chloro-2-methylpropen og 3-chloro-2-methylpropen
til anvendelse ved fremstilling af en vækstregulator for høstede frugter, grøntsager og prydplanter med en specifik generator
  6,5%
  50 ----Præparat i pulverform, med indhold af:
-gibberellin A4 på 55 vægtprocent eller derover
-gibberellin A7 på 1 vægtprocent eller derover, men ikke over 35 vægtprocent
-kombineret gibberellin A4 og gibberellin A7 på 90 vægtprocent eller derover
-en kombination af vand og andre naturligt forekommende gibberelliner på 10 vægtprocent eller derunder, af den art der anvendes i plantevækstregulatorer
  6,5%
90  ----I andre tilfælde 6,5%

3815 12 00 20   ---Platinkatalysatorpulver på bærer af kulstof, med indhold af platin på 9,5 vægtprocent og derover, men ikke over 10,5 vægtprocent, til brug som brændselscellekatalysator   6,5%
  30 ---Katalysator af platinlegering på bærer af kulstof, med indhold af platin på 11 vægtprocent og derover, men ikke over 12,6 vægtprocent, til brug som brændselscellekatalysator   6,5%

3815 90 90 30 ---Katalysator bestående af en mineraloliesuspension af
--tetrahydrofurankomplekser med magnesiumklorid og titan (III)klorid og
-siliciumdioxid
-med indhold af 6,6 (± 0,6) vægtprocent magnesium og
-med indhold af 2,3 (± 0,2) vægtprocent titan
  6,5%

3824 90 97 46 Tekst ændret til:
Hærdningsmiddel til epoxyharpiks på basis af karboxylsyreanhydrid, i flydende form af specifik vægt ved 25 °C på 1,15 g/cm3 og derover, men ikke over 1,20 g/cm3
  58 -----N2-(1-(S)-Ethoxycarbonyl-3-fenylpropyl)-N6-trifluora-cetyl-L-lysyl-N2-carboxyanhydrid  i en 37% opløsning i diklormethan   6,5%
  59 -----3',4',5'-Trifluorbifenyl-2-amin, i form af en toluen-opløsning, med indhold af 3',4',5'-trifluorbifenyl-2-amin på 80 vægtprocent eller derover, men under 90 vægtprocent   6,5%

3901 30 00 90 Udgår og erstattes af:
3901 30 00 80 --Copolymer af ethylen og vinylacetat
-med indhold af vinylacetat på 27,8 vægtprocent og derover, men ikke over 29,3 vægtprocent
-med et smelteindeks (melt flow index) på 22 g/10 min og derover, men ikke over 28 g/10 min
-med indhold af vinylacetatmonomer på ikke over 15 mg/kg
  6,5%
  82 --Copolymer af ethylen og vinylacetat
-med indhold af vinylacetat på 9,8 vægtprocent og derover, men ikke over 10,8 vægtprocent
-med et smelteindeks (melt flow index) på 2,5 g/10 min og derover, men ikke over 3,5 g/10 min
-med indhold af vinylacetatmonomer på ikke over 15 mg/kg
  6,5%
99 --I andre tilfælde 6,5%

3901 90 90 80   ----Blokcopolymer af ethylen og octen i form af pellets
-med densitet 0,862 og derover, men ikke over 0,865
-som kan strækkes til mindst 200% af den oprindelige længde
-med en hysterese på 50% (± 10%)
-med en blivende deformation på ikke over 20%
til brug ved fremstilling af bleindlæg til spædbørn
  6,5%
82 ----Copolymer af ethylen og metakrylsyre 6,5%

3902 10 00 40 Tekst ændret til:
Polypropylen, uden indhold af blødgøringsmiddel:
-med trækstyrke 32-60 MPa (bestemt efter ASTM D 638)
-med bøjningsstyrke 50-90 MPa (bestemt efter ASTM D 790)
-med smelteindeks (MFR) ved 230 °C/2,16 kg på 5-15 g/10 min (bestemt efter ASTM D 1238)
-med indhold af polypropylen på 40 vægtprocent eller derover, men ikke over 80 vægtprocent
-med indhold af glasfibre på 10 vægtprocent eller derover, men ikke over 30 vægtprocent
-med indhold af glimmer på 10 vægtprocent eller derover, men ikke over 30 vægtprocent

3902 90 00 84 ----Blanding af hydrogeneret styren-blokcopolymer, polyethylenvoks og klæbeforbedrende harpiks i form af pellets, med indhold af:
-70 (± 5) vægtprocent styren-blokcopolymer
-15 (± 5) vægtprocent polyethylenvoks og
-15 (± 5) vægtprocent klæbeforbedrende harpiks og med følgende fysiske egneskaber:
-kan strækkes til mindst 200% af den oprindelige længde
-en hysterese på 50% (± 10%)
-en blivende deformation på ikke over 20%
til brug ved fremstilling af bleer og bleindlæg til spædbørn
  6,5%

3907 99 90 80 ----Copolymer bestående af 72 vægtprocent tereftalsyre og derover og/eller derivater deraf og cyclohexandimetanol, afsluttet med lineære og/eller cykliske dioler   6,5%

3909 40 00 20 --Pulver af termohærdende harpikspartikler, hvori magnetiske partikler er fordelt jævnt, til brug ved fremstilling af tonerbeholdere til kopieringsmaskiner, telefaxapparater, printere og multifunktionsenheder   6,5%

3911 90 99 30 -----1,4:5,8-Dimethanonaftalen, 2-ethyliden-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-, polymer med 3a,4,7,7a-tetra-hydro-4,7-methano-1H-inden, hydrogeneret    6,5%
  35 -----Alternerende copolymer af ethylen og maleinsyreanhydrid (EMA)   6,5%

3919 90 00 63   ---Coekstruderet trelagsfolie
-hvor hvert lag indeholder en blanding af polypropylen og polyethylen
-med indhold af andre polymerer på ikke over 3 vægtprocent
-også med indhold af titandioxid i midterlaget
-belagt med et akrylbaseret trykfølsomt klæbemiddel
-med slipfolie
-med en samlet tykkelse på ikke over 110 µm
  6,5%

5603 13 10 20 ----Fiberdug af spunbonded polyethylen med belægning
-af vægt over 80 g/m2, men ikke over 105 g/m2
-med lufttæthed (Gurley) 8 s og derover, men ikke over 75 s (efter ISO 5636/5)
  4,3%

7009 91 00 00 Udgår og erstattes af:
7009 91 00 --Ikke indrammede:
  10 ---Ikke indrammede glasspejle med
-en længde på 1 516 (± 1 mm)
-en bredde på 553 (± 1 mm)
-en tykkelse på 3 (± 0,1 mm)
-bagsiden af spejlet dækket af et beskyttelseslag af polyethylen (PE) af tykkelse 0,11 mm og derover, men ikke over 0,13mm
-et blyindhold på ikke over 90 mg/kg
-korrosionsbestandighed på 72 timer og derover ved salttågeprøvning efter ISO 9227
  4%
90 ---Andre varer 4%

7019 19 10 20 ----Garn på 10,3 tex eller derover, men ikke over 11,9 tex, der er fremstillet af endeløse glasfilamenter, hvor filamenter af diameter 4,83 µm eller derover, men ikke over 5,83 µm, er fremherskende   7%
  25 ----Garn på 5,1 tex eller derover, men ikke over 6,0 tex, der er fremstillet af endeløse glasfilamenter, hvor filamenter af diameter 4,83 µm eller derover, men ikke over 5,83 µm, er fremherskende   7%

7304 90 00 90 Udgår og erstattes af:
--I andre tilfælde:
91 ---Rør, af rustfrit stål 0
99 ---I andre tilfælde 0

7604 29 10 00 Udgår og erstattes af:
7604 29 10 ---Stænger:
  10   ----Plader og stænger af aluminium-litiumlegeringer   7,5%
90 ----Andre varer 7,5%

7606 12 99 20   -----Plader og stænger af aluminium-litiumlegeringer   7,5%

7607 20 90 20 ---Smørende mellemlæg med en samlet tykkelse på ikke over 350 µm bestående af
-et lag af aluminiumfolie af tykkelse 70 µm og derover, men ikke over 150 µm
-et vandopløseligt smøremiddel af tykkelse 20 µm eller derover, men ikke over 200 µm, som er fast ved stuetemperatur
til brug ved fremstilling af trykte kredsløbskort
  7,5%

8104 30 00 00 Udgår og erstattes af:
8104 30 00 -Spåner, dreje- og fræseaffald samt granulater, sorteret efter størrelse; pulver:
  10 --Magnesiumpulver
-af renhed på 98 vægtprocent og derover
-med partikelstørrelse 0,2 mm og derover, men ikke over 0,8 mm
  4%
90 --Andre varer 4%

8302 42 00 90 Udgår og erstattes af:
---I andre tilfælde:
  80 ----Palskiver af den art, der anvendes ved fremstilling af indstillelige bilsæder   2,7%
99 ----I andre tilfælde 2,7%

8407 90 90 20 -----Kompakt LPG-motorsystem med
-seks cylindre
-en effekt på 75 kW og derover, men ikke over 80 kW
-tilpassende indsugnings- og udstødningsventiler, således at motorsystemet kan arbejde med kontinuerligt høj belastning
til brug ved fremstilling af køretøjer henhørende under pos. 8427
  4,2%

8414 30 81 50

Tekst ændret til:
Hermetiske eller halvhermetiske elektriske spiralkompressorer med variabel hastighed, med nominel effekt på 0,5 kW og derover, men ikke over 10 kW, med cylindervolumen på 35 cm3 og derunder, af den art, der anvendes til kølemaskiner og lign.


8479 89 97 50 ----Maskineri i form af komponenter til en produktionslinje til fremstilling af litium-ionbatterier til elektriske personbiler, til opstilling af en sådan produktionslinje   1,7%

8479 90 80 90 Udgår og erstattes af:
---I andre tilfælde:
  80 ----Maskineri i form af komponenter til en produktionslinje til fremstilling af litium-ionbatterier til elektriske personbiler, til opstilling af en sådan produktionslinje   1,7%
99 ----I andre tilfælde 1,7%

8483 40 90 90 Udgår og erstattes af:
---I andre tilfælde:
  80

----Transmissionsgearkasse med
-højst tre gear
-automatisk decelerationssystem
-system til skift af køreretning
til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8427

  3,7%
99 ----Andre varer 3,7%

8501 31 00 40 Tekst ændret til:
Permanent magnetiseret jævnstrømsmotor med:
-en flerfaset spoling
-en ekstern diameter på 30 mm og derover, men ikke over 80 mm,
-en omdrejningshastighed på 15 000 rpm og derunder,
-en effekt 45 W og derover, men ikke over 300 W,
og
-en forsyningsspænding på 9 V og derover, men ikke over 25 V

8507 10 20 90 Udgår og erstattes af:
---I andre tilfælde:
  80 ----Startbatteri (blyakkumulator) med
-en opladningskapacitet på 200% og derover i forhold til et tilsvarende konventionelt frit ventileret batteri inden for de første fem sekunders opladning
-flydende elektrolyt
til brug ved fremstilling af personbiler og lette erhvervskøretøjer, der er udstyret med generatorstyring med høj genvinding eller start/stop-systemer med generatorstyring med høj genvinding
  3,7%
99 ----I andre tilfælde 3,7%

8507 80 30 40 Udgår
8507 80 30 50 Udgår
8507 80 30 60 Tekst ændret til:
Lithium-ionbatterier, der kan genoplades, med
-en længde på 1 213 mm eller derover, men ikke over 1 575 mm
-en bredde på 245 mm eller derover, men ikke over 1 200 mm
-en højde på 265 mm eller derover, men ikke over 755 mm
-en vægt på 265 kg eller derover, men ikke over 294 kg
-en nominel kapacitet på 66,6 Ah
præsenteret i pakker med 48 moduler

8508 70 00 00 Udgår og erstattes af:
8508 70 00 -Dele:
  10 --Elektronisk kredsløbskort uden særskilt indkapsling til at aktivere og styre børster i støvsugere med en effektoptagelse på ikke over 300 W   1,7%
  20 --Elektronisk kredsløbskort
-som er forbundet indbyrdes og med motorstyringskortet med et kabel eller via en radioforbindelse
-som styrer støvsugeres funktion (tænd/sluk og sugeevne) ud fra et indlagt program
-som kan være forsynet med indikatorer, der viser støvsugerens driftstilstand (sugeevne og/eller poseskift og/eller filterskift)
  1,7%
90 --Andre varer 1,7%

8522 90 80 83      Tekst ændret til:
Optiks bluray-pickupenhed, også til optagelse, til afspilning af bluray-, dvd- og cd-disks, der mindst omfatter:
-laserdioder, der opererer på tre forskellige bølgelængder,
-et integreret kredsløb med fotodetektor, og
-en aktuator,
til fremstilling af produkter henhørende under pos. 8521

8525 80 19 31 Tekst ændret til:
Videoovervågningskamera (CCTV):
-af vægt ikke over 5,9 kg
-også monteret i et hus
-med dimensioner ikke over 400 mm x 250 mm
-med en enkelt »Change-Couple Device«-sensor (CCD) eller »Complementary metal-oxide-semiconductor«-sensor (CMOS)
-med effektivt pixelantal på ikke over fem millioner
til brug i CCTV-overvågningssystemer

8526 91 20 90 Udgår og erstattes af:
----I andre tilfælde:
  80 -----Integreret audiomodul (IAM) med digitalt video-output til tilslutning af en berøringsfølsom LCD-skærm, med Media Oriented Systems Transport-netværksinterface (MOST) og overførsel efter MOST High-protokollen, og med
-et trykt kredsløb med en GPS-modtager (Global Posititioning System), et gyroskop og en TMC-tuner (TrafficMessageChannel)
-en harddisk, der kan indeholde flere landkort
-en HD-radio
-et talegenkendelsessystem
-en tilslutning til et eksternt CD- og DVD-drev
-Bluetooth-, MP3- og USB-indgang (Universal Serial Bus)
-en spænding på 10 V og derover, men ikke over 16 V
til brug ved fremstilling af køretøjer henhørende under kapitel 87
  3,7%
99 -----I andre tilfælde 3,7%

8528 59 80 00 Udgår og erstattes af:
8528 59 80 ----I andre tilfælde:
  10 -----Integreret audiomodul (IAM) med digitalt video-output til tilslutning af en berøringsfølsom LCD-skærm, med Media Oriented Systems Transport-netværksinterface (MOST) og overførsel efter MOST High-protokollen, og med
-et trykt kredsløb med en GPS-modtager (Global Positioning System), et gyroskop og en TMC-tuner (TrafficMessageChannel)
-en harddisk, der kan indeholde flere landkort
-en HD-radio
-et talegenkendelsessystem
-en tilslutning til et eksternt CD- og DVD-drev
-Bluetooth-, MP3- og USB-indgang (Universal Serial Bus)
-en spænding på 10 V og derover, men ikke over 16 V
til brug ved fremstilling af køretøjer henhørende under kapitel 87
  14%
90 -----Andre varer 14%

8529 90 92 50 -----Farve-LCD-panel til LCD-monitorer henhørende under pos. 8528
-med et skærmdiagonalmål på 14,48 cm eller derover, men ikke over 31,24 cm
-med baggrundsbelysning og microcontroller
-med en  CAN-styreenhed (Controller area network) med LVDS-interface (Low-voltage differential signaling) og CAN/strømforsyningsbøsning eller med en APIX-styreenhed (Automotive Pixel Link) med APIX-interface
-i et hus med et aluminiumsvarmedræn på bagsiden af huset
-uden signalbehandlingsmodul
til brug ved fremstillig af køretøjer henhørende under pos. 8703
  5%

8536 69 90 84 -----USB-hunkonnektor (Universal Serial Bus) med en eller flere bøsninger, til tilslutning af andre USB-enheder, til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 8521 og 8528   2,3%

8536 90 85 96 ----Tastaturer, fremstillet helt i enten silicone eller polycarbonat, omfattende trykte taster med elektroniske kontakttelementer   2,3%

8537 10 99 96 -----Elektronisk kredsløbskort uden særskilt indkapsling til at aktivere og styre børster i støvsugere med en effektoptagelse på ikke over 300W   2,1%
  97 -----Elektronisk styrekort til at aktivere og styre en enfaset vekselstrømskommutatormotor med en afgivet effekt på 750 W og derover og en optaget effekt på over 1 600 W, men ikke over 2 700 W   2,1%
  98 -----Elektroniske kredsløbskort
-som er forbundet indbyrdes og med motorstyringskortet med et kabel eller via en radioforbindelse
-som styrer støvsugeres funktion (tænd/sluk og sugeevne) ud fra et indlagt program
-som kan være forsynet med indikatorer, der viser støvsugerens driftsstilstand (sugeevne og/eller poseskift og/eller filterskift)
  2,1%

8538 90 99 94 -----Tastaturer, fremstillet helt i enten silicone eller polycarbonat, omfattende trykte taster med elektriske kontaktelementer   1,7%

8543 70 90 95 ---Et visnings- og styremodul til mobiltelefon, bestående af
-en elnet/CAN-udgangsbøsning (Controller area network)
-en USB-port (Universal Serial Bus) og audio in/ud-port
-en video-swiching-anordning, som danner interface til smartphone-operativsystemer med Media Orientated Systems Transport-netværk (MOST) til brug ved fremstilling af køretøjer henhørende under kapitel 87
  3,7%

8543 90 00 50 --Tastaturer, fremstillet helt i enten silicone eller polycarbonat, omfattende trykte taster med elektriske kontaktelementer   3,7%

8545 90 90 20 ---Kulfibre af den art, der anvendes til gasdiffusionslag i elektroder til brændselsceller   2,7%

8708 30 91 00 Udgår og erstattes af:
8708 30 91 ---Til skivebremser:
  10 ----Parkeringsbremse af tromletypen
-der er anbragt sammen med driftsskivebremsen (»drum-in-hat«)
-der har en diameter på 170 mm eller derover, men ikke over 175 mm
til brug ved fremstilling af motorkøretøjer
  4,5%
90 ----Andre varer 4,5%

9001 20 00 10 Tekst ændet til:
Materiale bestående af polariseret folie, også i ruller, der på den ene eller begge sider er forstærket med et gennemsigtigt materiale, også med et klæbelag, på den ene side eller begge sider dækket af en slipfolie

9001 90 00 80 Tekst ændret til:
Uindfattede glaslinser, prismer og sammenklæbede elementer til brug ved fremstilling af varer henhørende under KN-kode 9002, 9005, 9013 10 og 9015

9401 90 80 00 Udgår og erstattes af:
9401 90 80 ---I andre tilfælde:
  10   ----Palskiver af den art, der anvendes ved fremstilling af indstillige bilsæder   2,7%
90 ----Andre varer 2,7%
07.07.2011
0704 90 90 30 Salatsennepsspirer 12%

0706 90 90 00 Udgår og erstattes af:
0706 90 90 --Andre varer:
10 ---Rødebedespirer, radisespirer 13,6%
80 ---Andre varer 13,6%

0709 90 90 30 ---Sojaspirer 12,8%

1214 90 90 00 Udgår og erstattes af:
1214 90 90 --Andre varer:
10 ---Lucernespirer 0
90 ---Andre varer 0

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 4 (september 2011) som forventes udsendt ultimo august 2011.