Dato for udgivelse
13 Jul 2011 10:20
Til
Importører mv
Sagsnummer
11-152418
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Udløb af antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af kaliumchlorid med oprindelse i Belarus og Rusland.

Kommissionen har ved meddelelse (2011/C 206/10) offentliggjort i EU-tidende C 206 af 12. juli 2011 oplyst om udløb af antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af kaluimchlorid (toldtariffens pos. ex 3104 20, ex 3105 60 og ex 3105 90) med oprindelse i Belarus (BY) og Rusland (RU).

For så vidt angår udløb af antidumpingforanstaltninger henvises til teksten i meddelelse (2011/C 206/10)