Dato for udgivelse
12 Jul 2011 15:01
Til
Virksomheder der har handler med EU-lande
Sagsnummer
-
Resumé
EU-salg uden moms (tidligere Liste) forventes at blive sat i produktion ultimo juli.

Der arbejdes fortsat på at få det nye system "EU-salg uden moms" (erstatning for Listesystemet) i produktion. Det forventes at være i produktion ultimo juli. Der orienteres løbende på skat.dk. Det gamle Listesystem er lukket. Det vil sige at det indtil videre ikke er muligt at indberette EU-salgsangivelser (tidligere Listeangivelser) til SKAT.

Indberetningsfristen er ekstraordinært udskudt til 17. august 2011.