Dato for udgivelse
12 Jul 2011 09:40
Til
Importører mv
Sagsnummer
11-150893
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Ophævelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af cumarin med oprindelse i Folkerepublikken Kina

Rådet har ved gennemførselsforordning (EU) Nr. 655/2011 offentliggjort i EU-tidende L 180 af 8. juli 2011 ophævet antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af cumarin (toldtariffens pos. 2932 21 00 11, 2932 21 00 15, 2932  21 00 16 og 2932 21 00 19) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår ophævelsen henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 655/2011.

Forordningen trådte i kraft den 9. juli 2011.