Dato for udgivelse
07 Jul 2011 13:24
Til
Importører mv.
Sagsnummer
11-148157
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Skattecentre med toldopgaver
Resumé

Behandling af angivelser i status 09/fejl - kontingentløbenummer 09.4314.


EU-Kommissionen har ved gennemførselsforordning 634 /2011 indført et licenskontingent på sukker under KN-kode 1701. Kontingentløbenummeret er 09.4314.

Toldsatsen er sendt i udbud. Dvs., at eventuelle importører kan byde på, hvad de vil give som toldsats. Ud fra de indgivne bud, vil EU-kommissionen tildele licenskontingentet til én eller flere importører. Toldsatsen kan variere fra importør til importør. Der vil derfor af Toldtariffen ikke fremgå nogen toldsats for licenskontingentet. EU-Kommissionen ønsker ikke de forskellige toldsatser offentliggjort, idet det ville kunne have indflydelse på næste licitation. Toldsatsen vil derfor kun fremgå af selve importlicensen.

Pga. den manglende toldsats i Toldtariffen vil angivelser, som oprettes af virksomheder gå i fejl - status 09. For at få angivelsen godkendt og for at kunne beregne korrekt told for dette licenskontingent er det nødvendigt, at  SKAT retter angivelsen. SKAT arbejder på at ændre systemet, så angivelserne ikke stopper i fejl - status 09.

Virksomhederne med angivelser i status 09 på angivelser, hvor kontingentløbenummer 09. 4314 er anvendt skal henvende sig til SKAT for at få rettet angivelsen. Ved henvendelsen til SKAT, skal licensen fremlægges.