Indhold

Når restanceinddrivelsesmyndigheden modtager et budgetskema fra skyldner, skal restanceinddrivelsesmyndigheden foretage en betalingsevnevurdering. Dette afsnit beskriver, hvordan restanceinddrivelsesmyndigheden beregner skyldners betalingsevne efter gældsinddrivelsesbekendtgørelsens kap. 7

Afsnittet indeholder:

  • Beregning af det månedlige afdrag (G.A.3.1.2.4.3.1)
  • Særligt for beregningen, hvis gælden er stiftet før samlivet mv. (G.A.3.1.2.4.3.2)
  • Hvilke indtægter skal/skal ikke medregnes ved opgørelse af nettoindkomsten? (G.A.3.1.2.4.3.3)
  • Hvilke udgifter kan fradrages ved en betalingsevnevurdering? (G.A.3.1.2.4.3.4).

Se også

Afsnit G.A.3.1.1.1.2.3 Betalingsevnevurdering efter § 11, stk. 6.