åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Ved lønindeholdelse forstås, at der indeholdes en del af skyldnerens A-indkomst til dækning af den gæld, der inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden. Dette afsnit beskriver regler og fremgangsmåde, når restanceinddrivelsesmyndigheden vil foretage lønindeholdelse hos en person, som har gæld, der inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden.

Afsnittet indeholder: