Dato for udgivelse
01 Jul 2011 11:59
Til
Virksomheder der har salg til EU-lande uden moms
Sagsnummer
-
Resumé
Ny idriftsættelsesdato for EU-salg uden moms (tidligere Listesystemet) 10. juli 2011, samt udsættelse af fristen til 17. august 2011. Der bliver derudover etableret en midlertidig løsning for de der opfylder kravene for at indberette kvartalsvis.

Ny idriftsættelsesdato
"EU-salg uden moms" (tidligere Listesystemet) åbnes for indberetning 10. juli 2011. Der har været nogle komplikationer i forbindelse med idriftsættelsen af det nye system. Dette medfører at "EU-salg uden moms" ikke går i luften 1. juli 2011 som først antaget. Det gamle Listesystem har været lukket siden 26. juni 2011. Dette skyldes blandt andet overførsel af data til det nye system.

Udsættelse af fristen for 2. kvartal 2011
Som følge af den nye idriftsættelsesdato (beskrevet ovenfor) udsættes fristen for april kvartal helt ekstraordinært til 17. august 2011. Dette skyldes hensynet til virksomhedernes ferielukning i juli måned. Eventuelle rykkere vil blive tilpasset dette.

Indberetning henholdsvis kvartal og måned
For andet kvartal indberetter alle kvartalsvis. Herefter overgår alle til månedsvis indberetning. Det betyder at EU-salg uden moms herefter åbnes ved periodens afslutning fx juli, august og september for 3. kvartal.
Den digitale løsning med hensyn til ansøgning om kvartalsvis indberetning er endnu ikke faldet på plads, men forventes at blive sat i produktion i løbet af 4. kvartal 2011. De virksomheder, som opfylder betingelsen for kvartalsvis indberetning, skal angive EU-salg uden moms for juli, august og september som salg i september, indtil ansøgning om kvartalsvis indberetning kan sendes/behandles elektronisk via TastSelv Erhverv.
Vedrørende ansøgning om kvartalsvis indberetning henvises i øvrigt til § 72, stk. 3, 4 og 5 i momsbekendtgørelsen (nr. 663 af 16-06-2006, som ændret ved bkg. nr. 274 af 23-03-2011).