Dato for udgivelse
30 Jun 2011 15:15
Til
Importører mv.
Sagsnummer
11-142081
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Ændring af toldtarifposition.

Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændring til toldtariffen.

Toldtarif  Varebeskrivelse  Toldsats
01.07.2011
8443 31 10 00   udgår
8443 31 20 00

-- Maskiner med digital kopiering som hovedfunktion, hvor kopieringen udføres ved at skanne originalen og printe kopierne på en elektostatisk printer

2,20 %

8443 31 91 00 udgår
8443 31 80 00 --- Andre maskiner

0,00 %

8443 31 99 10 udgår
8443 31 99 90 udgår
8528 71 13 00 udgår
8528 71 15 00 ---- Apparater med en mikroprocessorstyret anordning med indbygget modem, der giver adgang til internettet og gør det muligt at udveksle informationer interaktivt og modtage fjernsynssignaler (såkaldte "set-top bokse med kommunikationsfunktion", herunder apparater med indbygget udstyr, der kan udføre en optagelses- eller gengivelsesfunktion, forudsat de bevarer den væsentlige karakter af en set-top boks med kommunikationsfunktion)

0,00 %

8528 71 90 00 udgår
8228 71 91 --- Andre varer
8528 71 91 00 ---- Apparater med en mikroprocessorstyret anordning med indbygget modem, der giver adgang til internettet og gør det muligt at udveksle informationer interaktivt og modtage fjernsynssignaler (såkaldte "set-top bokse med kommunikationsfunktion", herunder apparater med indbygget udstyr, der kan udføre en optagelses- eller gengivelsesfunktion, forudsat de bevarer den væsentlige karakter af en set-top boks med kommunikationsfunktion)

0,00 %

8528 71 99 00 ---- Andre varer

14,00 %

Ændringen medtages til Rettelse nr. 4 (september 2011), som forventes udsendt ultimo august 2011.