Indhold

Dette afsnit handler om den skattemæssige behandling ved salg af erhvervsejendomme, der har ændret status til parcelhuse, og hvor der før statusændringen er genanbragt en realiseret fortjeneste i ejendommen efter reglerne i EBL § 6A, § 6C og § 10.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Virkning.

Regel

Når fortjenesten ved afståelsen af en erhvervsejendom er genanbragt i en ejendom, der ændrer status fra erhvervsejendom til en ejerbolig, skal den genanbragte fortjeneste beskattes, når ejerboligen sælges. Se EBL § 8, stk. 5 og § 9, stk. 4.

Bestemmelserne er indsat i ejendomsavancebeskatningsloven ved lov nr. 308 af 19. april 2006.

Virkning

Reglen gælder for ejendomme, der afstås den 14. december 2005 eller senere.

Bemærk

Reglen gælder ikke for ejendomme, der før den 15. december 2005 har ændret anvendelse til beboelsesejendomme og blev omfattet af EBL § 8, stk. 1-3.

Se også

Se også afsnit

  • (C.H.2.1.11.4) om konsekvenserne af genanbringelse i en ejendom, der efterfølgende ændrer klassifikation
  • (C.H.2.1.17) om genanbringelse af erstatnings- eller forsikringssummer efter EBL § 10
  • (C.H.2.1.17.5) om genopførelse af ejendomme, der efterfølgende ændrer klassifikation.