åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.H.2.1 Ejendomsavancebeskatningsloven" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom efter ejendomsavancebeskatningsloven (EBL).

Afsnittet indeholder:

 • Lovens baggrund, formål og historik (C.H.2.1.1)
 • Fast ejendom omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven (C.H.2.1.2)
 • Fast ejendom og ejerforhold (C.H.2.1.3)
 • Kredsen af skattepligtige omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven (C.H.2.1.4)
 • Begrebet afståelse af fast ejendom og ejendomsavancebeskatningsloven (C.H.2.1.5)
 • Afståelser omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven (C.H.2.1.6)
 • Tidspunktet for erhvervelsen og afståelsen af fast ejendom (C.H.2.1.7)
 • Afståelses- og anskaffelsessummen ved afståelse og erhvervelse af fast ejendom (C.H.2.1.8)
 • Opgørelse af skattepligtig fortjeneste og tab ved afståelse af fast ejendom (C.H.2.1.9)
 • Bundfradrag og fradrag for tab i opgjort skattepligtig fortjeneste (C.H.2.1.10)
 • Genanbringelse af fortjeneste og udskydelse af beskatningen (C.H.2.1.11)
 • Jordombytning i jordfordelingssag med videre (C.H.2.1.12)
 • Mageskifte af ubebyggede arealer (C.H.2.1.13)
 • Afløst jordrentepligt (C.H.2.1.14)
 • Reglerne for hvornår fortjenesten ved salget af en ejerbolig er skattefri (C.H.2.1.15)
 • Afståelse af landbrugsejendomme med videre med stuehus og af skovbrugsejendomme og blandet benyttede ejendomme med ejerboliger (C.H.2.1.16)
 • Erstatninger og genopførelse af beskadigede bygninger og udskydelse af beskatningen (C.H.2.1.17)
 • Ekspropriationserstatninger og erstatninger i ekspropriationssituationer (frivillige salg) (C.H.2.1.18)
 • Henstand (C.H.2.1.19)
 • Yderligere vederlag (C.H.2.1.20)
 • Succession i levende live ved overdragelse af fast ejendom i familieforhold (C.H.2.1.21)
 • Eksempler på beregning af fortjenesten (C.H.2.1.22).