Indhold

Dette afsnit indeholder reglerne for regulering af anskaffelsessummen ved afståelse af en landbrugsejendom mv. og en skovbrugsejendom, efter at anskaffelsessummen er opgjort efter EBL § 4, eventuelt pristalsreguleret efter EBL § 4 A og indeksreguleret efter § 5 A, stk. 1.

Afsnittet indeholder:

  • Regulering af den indeksregulerede anskaffelsessum for den faste ejendom (hele ejendommen) (C.H.2.1.9.9.1)
  • Regulering af den indeksregulerede anskaffelsessum for den faste ejendom (del af ejendommen) (C.H.2.1.9.9.2).

Se også

Se afsnit (C.H.2.1.9.8.1) om definitionerne af landbrugsejendomme mv. og skovbrugsejendomme.