Ved afståelse af en del af ejendommen skal anskaffelsessummen opgøres for hele ejendommen efter de almindelige regler. Se afsnit (C.H.2.1.8) om afståelses- og anskaffelsessummen ved afståelse/erhvervelse af fast ejendom.

Derefter tages der udgangspunkt i reglerne for indeksregulering af landbrugsejendomme mv. og skovbrugsejendomme, som reglerne er beskrevet i afsnit (C.H.2.1.9.8.1).

Først reguleres anskaffelsessummen for hele ejendommen efter reglerne om indeksregulering i EBL § 5 A.

Herefter fordeles den opgjorte anskaffelsessum på henholdsvis den afståede del af ejendommen og restejendommen forholdsmæssigt.

Se også

Se også afsnit

  • (C.H.2.1.9.5) om principperne for fordeling af anskaffelsessummen
  • (C.H.2.1.9.10) der omtaler de særlige regler, der gælder ved delafståelse af landbrugsejendomme mv., der er erhvervet før den 19. maj 1993.