Indhold

Dette afsnit handler om de særlige regler for indeksregulering af anskaffelsessummen, som gælder for ejendomme, der på afståelsestidspunktet benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug.

Afsnittet indeholder:

  • Indeksregulering af anskaffelsessummen for landbrugsejendomme med videre samt skovbrugsejendomme (hele ejendommen) (C.H.2.1.9.8.1)
  • Indeksregulering af anskaffelsessummen for landbrugsejendomme med videre samt skovbrugsejendomme (del af ejendommen) (C.H.2.1.9.8.2).