Indhold

Dette afsnit indeholder reglerne for regulering af anskaffelsessummen. Reguleringen af anskaffelsessummen omfatter henholdsvis en forhøjelse og nedsættelse af anskaffelsessummen. Se EBL § 5.

Afsnittet indeholder:

Bemærk

Reglerne om opgørelse og regulering af anskaffelsessummen ved delsalg står i afsnit (C.H.2.1.9.7). Der gælder særlige regler for opgørelse af anskaffelsessummen ved delsalg af landbrugsejendomme mv., der er anskaffet før den 19. maj 1993. Se mere om det i afsnit (C.H.2.1.9.10) om opgørelse af anskaffelsessummen for jorden ved delafståelse af visse landbrugsejendomme mv.