Indhold

Dette afsnit beskriver, på hvilket tidspunkt en fast ejendom er anset for erhvervet henholdsvis afstået i ejendomsavancebeskatningsloven.

Afsnittet indeholder:

  • Køb og salg af fast ejendom (C.H.2.1.7.1)
  • Betingede aftaler om overdragelse af fast ejendom (C.H.2.1.7.2)
  • Bebyggelse, yderligere arealer, jordfordeling og skader på ejendomme (C.H.2.1.7.3)
  • Overdragelse mellem ægtefæller, ved gave og arveforskud samt ved arv (C.H.2.1.7.4)
  • Udlodninger fra likvidationsbo (C.H.2.1.7.5)
  • Tvangsauktion (C.H.2.1.7.6).