åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.H.2.1.5.2 Hvad forstås ved afståelse af en del af en fast ejendom i ejendomsavancebeskatningsloven?" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

I dette afsnit omtales reglerne om delafståelse af fast ejendom i ejendomsavancebeskatningsloven.

Afsnittet indeholder:

  • Afståelse af en fysisk del af en fast ejendom (C.H.2.1.5.2.1)
  • Afståelse af en middelbar varig rettighed over fast ejendom (C.H.2.1.5.2.2).

Reglerne om delafståelse af fast ejendom omfatter således både afståelse af en fysisk del af den faste ejendom og afståelse af en middelbar, varig rettighed over den faste ejendom.