Dato for udgivelse
20 Jun 2011 09:48
Sagsnummer
2011-232-0018
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Folketinget har d. 27. maj 2011 vedtaget en ændring af tobaksafgiftsloven, som medfører en forkortelse af kredittiderne ved køb af stempelmærker til cigaretter og røgtobak.


Folketinget har d. 27. maj 2011 vedtaget en ændring af tobaksafgiftsloven, som medfører en forkortelse af kredittiderne ved køb af stempelmærker til cigaretter og røgtobak.

Baggrunden for ændringen er, at det i forbindelse med folketingsbehandlingen af lovforslaget om en afgift på mættet fedt i visse fødevarer blev vedtaget at udskyde ikrafttrædelsen af fedtafgiften fra d. 1. juli 2011 til den 1. oktober 2011. Dette medfører på kort sigt et provenutab, som skal finansieres. Aftaleparterne bag Forårspakke 2.0. og serviceeftersynet deraf har på den baggrund besluttet at forkorte kredittiderne ved køb af stempelmærker til cigaretter og røgtobak.

Ændringen medfører, at kredittiderne ved køb af stempelmærker til cigaretter og røgtobak forkortes med 20 dage. Kredittiden ved køb af stempelmærker til cigaretter vil herefter udgøre 1 måned, mens kredittiden ved køb af røgtobak vil udgøre 1 måned og 25 dage.

Med ændringen kommer kredittiderne ved køb af stempelmærker vedrørende tobaksafgift til at svare til kredittiderne for de øvrige EU-harmoniserede punktafgifter.

Den yderligere kredittid ved påsætning af stempelmærker i et andet EU-land fortsætter uændret.

Ændringen har virkning fra og med den 17. oktober 2011 og vil dermed gælde for stempelmærker, der købes fra og med denne dato.

Se lov nr. 626 af 14. juni 2011 om ændring af lov om tobaksafgifter og lov om afgift af øl, vin, frugtvin m.m.

Henvisning
Punktafgiftsvejledningen 2011-1