Dato for udgivelse
20 Jun 2011 09:48
Sagsnummer
2011-232-0017
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Folketinget har d. 27. maj 2011 vedtaget en ændring af øl- og vinafgiftslovens ølmoderationsordning. Ændringen medfører, at kravet om at ølmoderation udelukkende gives til bryggerier, der den 1. november 1940 fremstillede stærkt øl, ophæves.


Bryggerier i EU, som udleverer op til 200.000 hl øl om året, har ret til at modtage en afgiftslettelse i form af ølmoderation.

Ølmoderationsordningen har hidtil udelukkende været gældende for bryggerier, som fremstillede stærkt øl (over 2,8 pct. vol.) inden november 1940.

Folketinget har d. 27. maj 2011 vedtaget en ændring af ølmoderationsordningen, som medfører at kravet om, at bryggeriet skal have fremstillet stærkt øl inden november 1940, ophæves. Dermed er alle mindre bryggerier, der leverer op til 200.000 hl øl om året, berettiget til at modtage ølmoderation efter samme regler, som hidtil har været gældende.

Ændringen har virkning fra og med den 1. januar 2011, så alle mindre bryggerier vil være berettiget til at modtage ølmoderation for den øl, de udleverer i 2011.

Se lov nr. 626 af 14. juni 2011 om ændring af lov om tobaksafgifter og lov om afgift af øl, vin, frugtvin m.m.

Henvisning

Punktafgiftsvejledningen 2011-1