åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.C.6.4.2 Andre immaterielle rettigheder og godtgørelser" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om afståelse af andre immaterielle rettigheder.

Afsnittet indeholder:

  • Andre immaterielle rettigheder (C.C.6.4.2.1)
  • Godtgørelse for at opgive agentur eller lignende og vederlag for at påtage sig en konkurrenceklausul (C.C.6.4.2.2).

Se også

Se afsnit C.C.6.5 om opgørelsen af fortjeneste og tab, herunder også om immaterielle aktiver erhvervet som led i næring eller spekulation.