åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Ansatte uden bestemmende indflydelse på egen aflønningsform (C.A.5.16.2.1)
  • Hovedaktionærer mv. og ansatte med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform (C.A.5.16.2.2).