åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.A.5.13.1.2 Hovedaktionærer og andre med væsentlig indflydelse på egen aflønning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Beskatning af helårsbolig for hovedaktionærer og personer med væsentlig indflydelse på egen aflønning (C.A.5.13.1.2.1)
  • Særligt om hovedaktionærer og undtagelse fra hovedreglen om beskatning (C.A.5.13.1.2.2)
  • Værdiansættelsen for hovedaktionærer og personer med væsentlig indflydelse på egen aflønning (C.A.5.13.1.2.3).