Dato for udgivelse
01 Jun 2011 13:53
Til
Importører mv
Sagsnummer
11-120153
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Ændring af toldtarifposition

Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
01.06.2011
3923 30 10 00    Udgår og erstattes af:
3923 30 10 --Med rumindhold 2 liter og derunder:
10 ---Polycarbonatsutteflasker til spædbørn 6,5%
90 ---I andre tilfælde 6,5%

Ændringen medtages til Rettelse nr. 3 (juli 2011) som forventes udsendt ultimo juni 2011.