Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for brug af og krav til udenlandske køretøjer, der bruges her i landet.

Afsnittet indeholder:

  • Køretøjer, der er registreret i udlandet (I.A.5.5.1)
  • Brug af et udenlandsk køretøj i Danmark (I.A.5.5.2)
  • Forsikringsmæssige og tekniske krav til et udenlandsk køretøj, der bruges i Danmark (I.A.5.5.3)
  • Hvilke regler er der til registreringsnummeret, registreringsattesten og landekendingsmærket for udenlandske køretøjer? (I.A.5.5.4).