åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne vedrørende registrering af køretøjer.

Afsnittet indeholder:

 • Regel og lovgrundlag (I.A.5.1)
 • Definitioner og Køretøjsregisteret (I.A.5.2)
 • Typer af registreringspligtige køretøjer og køretøjer, der er fritaget for registrering (I.A.5.3)
 • Flytning til og fra Danmark - bopæl, hjemsted og dobbeltdomicil (I.A.5.4)
 • Brug af og krav til udenlandske køretøjer, der bruges i Danmark (I.A.5.5)
 • Grundlaget for registrering af køretøjer (I.A.5.6)
 • Registreringsattest mv. (I.A.5.7)
 • Tidsbegrænset/midlertidig registrering (I.A.5.8)
 • Ændring af registrerede oplysninger og afmelding af køretøjet (I.A.5.9)
 • Nummerplader (I.A.5.10)
 • Særlige nummerplader (I.A.5.11)
 • Betaling, kontrol, klage og straf (I.A.5.12)
 • Autorisering af nummerpladeoperatører (I.A.5.13)
 • Firmanavn eller logo på vare- og lastbiler (I.A.5.14).