Indhold

Afsnittet beskriver afgrænsningen mellem det afgiftsfrie område og det afgiftspligtige område, idet der sondres mellem "gamle" og "nye" bygninger med eventuel tilhørende jord.

Afsnittet indeholder:

Se også

Se også afsnit