Indhold

Dette afsnit handler om undtagelsen til momsfritagelsen for udlejning og bortforpagtning af fast ejendom, nærmere bestemt momspligten ved udlejning af reklameplads på bygninger.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Udlejning af reklameplads på bygninger er momspligtig.

Det er selve udlejningen af facadeareal til opsætning af reklameskilte som er momspligtig. Det forhold, at udlejer af facadeareal kun udlejer facadeareal og ikke også udlejer selve reklameskiltet, er efter ML § 13, stk. 1, nr. 8, uden betydning. Udlejningsvirksomheden, herunder leverancerne af elektricitet er således momspligtig. Se ML § 4, stk. 1 og 2, samt SKM2008.29.VLR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2011.775.HR

Udlejning af facadeareal til opsætning af reklameskilte er momspligtig også selvom udlejer af facadeareal kun udlejer facadeareal og ikke også udlejer reklameskiltet. Udlejningsvirksomheden, herunder leverancerne af elektricitet er således momspligtig. Se ML § 4, stk. 1 og 2.