åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Afsnitter omhandler, hvad der forstås ved udtagning, og samspillet med reglerne om fradragsbegrænsning.

Afsnittet indeholder: