Dato for udgivelse
25 May 2011 13:44
Til
Importører mv
Sagsnummer
09-198474
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Indrømmelse af fritagelse til visse parter for udvidelsen af den antidumpingtold på cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

Kommissionen har ved Afgørelse (2011/304/EU) offentliggjort i EU-tidende L 136 af 24. maj 2011 indrømmet fritagelse til visse parter for udvidelsen til visse dele til cykler af den antidumpingtold på cykler (toldtariffens pos. 8714 91 10 19, 8714 91 30 19, 8714 93 90 90, 8714 94 30 90, 8714 94 90 19, 8714 96 30 90, 8714 99 10 90, 8714 99 50 90 og 8714 99 90 19) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår ændringer henvises til teksten i afgørelse (2011/304/EU)