Dato for udgivelse
23 May 2011 11:23
Til
Importører mv
Sagsnummer
11-111423
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Ændring af toldtarifposition.

Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændring til toldtariffen.

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
19.05.2011
8102 00 96 10     Udgår og erstattes af: 
8102 00 96 --Tråd:

---Tråd af molybdæn, der vægtmæssigt minimum indeholder 99,95% molybdæn, med største tværmål over 1,35 mm dog ikke over 4,0 mm:

11 ----Afsendt fra Malyasia; afsendt fra Schweiz 6,1%
19 ----Andre varer 6,1%

Ændringen medtages til Rettelse nr. 3 (juli 2011) som forventes udsendt ultimo juni 2011.