EMCS skal ikke bruges ved transport af visse smøreolielignende produkter under KN-kode 2710.19.71 - 2710.19.99 og karburatorvæske til og fra andre EU-lande, selvom der skal betales dansk afgift ved forbrug i Danmark.

For smøreolieprodukter under KN-kode 2710.12 - 2710.19.68 skal EMCS dog bruges, og virksomhederne skal registreres for EU-handel med visse mineralolieprodukter blanket [23.016]. EMCS skal også bruges ved transport af karburatorvæske, additiver og tilsætningsstoffer under KN 3811.11.10, 3811.11.90. 3811.19.00 og 3811.19.90 til og fra andre EU-lande. Sådanne produkter bliver afgiftspligtige efter mineralolieafgiftsloven, da de er bestemt til iblanding i motorbrændstoffer (benzin eller dieselolie).

Disse produkter er nærmere oplistet i bekendtgørelse om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. § 8.