Vinproducenter i andre EU-lande, der i gennemsnit producerer under 1.000 hl vin om året, kan i det pågældende EU-land være fritaget for at bruge det elektroniske administrative ledsagedokument (e-AD) ved salg af vin under afgiftssuspension til andre EU-lande.

I stedet bruges EU-vinmarkedsordningens ledsagedokument. Se artikel 10, stk. 1, litra a), iii), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/273 af 11. december 2017.

Hvis mindre vinproducenter er fritaget for at bruge det elektroniske ledsagedokument ved forsendelser fra et andet EU-land til Danmark, skal den danske modtager, som kan være en virksomhed, der er autoriseret som oplagshaver eller registreret som varemodtager, underrette Skattestyrelsen om, at de modtager vin uden brug af det elektroniske ledsagedokument, men ved brug af EU-vinmarkedsordningens ledsagedokument.

Vinproducenten skal selv forestå salget af vin, men transporten kan udføres af vinproducenten selv, køberen eller eventuelt en tredje part på vegne af producenten.

Vinproducentens brug af EU-vinmarkedsordningens ledsagedokument ændrer ikke på betingelserne om, at den danske varemodtager skal været registreret mv., før varerne bliver sendt.

Følgende EU-lande har fritaget mindre vinproducenter for brug af det administrative ledsagedokument:

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Grækenland
 • Italien
 • Luxembourg
 • Malta
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovakiet
 • Tjekkiet
 • Tyskland
 • Østrig.