Indhold

Dette afsnit indeholder reglerne om, hvordan virksomhederne opgør og afregner vandafgift.

Afsnittet indeholder: