Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af reglerne om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftsfritagelse for varer, der er indført fra udlandet
  • Afgiftsfritagelse for varer, der leveres til diplomatiske repræsentationer
  • Godtgørelse ved eksport.

Afgiftsfritagelse for varer, der er indført fra udlandet

Der er afgiftsfrihed for varer, der bliver indført eller modtaget fra udlandet i samme omfang og under samme betingelser, som gælder for afgiftsfrihed efter ML § 36, stk. 1, nr. 1 -3. Se BEKÆMPAL § 16.

Bemærk

Ved lov nr. 810 af 9. juni 2020 blev momsreglerne ved salg til private i EU ændret. De nye regler trådte i kraft den 1. juli 2021.

Den 1. juli 2021 erstattes importmomsfritagelsen i ML § 36, stk. 1, nr. 3 af ordningen Moms Import One Stop Shop, hvor virksomheder, der sælger varer til forbrugere i EU, som leveres fra lande uden for EU, kan angive og betale moms af forsendelser med en værdi indtil 150 euro efter en forenklet ordning. Se ML § 66l.

Indførsel af varer pålagt nationale punktafgifter som købes fra virksomheder, som er tilsluttet Moms Import One Stop Shop, er alene punktafgiftspligtige, når forsendelsens værdi er over 150 euro. Indtil 1. juli 2021 var beløbsgrænsen 80 kr.

Indførsel af varer pålagt nationale punktafgifter fra virksomheder, som ikke er tilsluttet Import Moms One Stop Shop, er punktafgiftspligtige uanset forsendelsens værdi. Indtil 1. juli 2021 var beløbsgrænsen 80 kr.

Forsendelser af varer pålagt EU-harmoniserede punktafgifter kan ikke indgå i ordningen Moms Import One Stop Shop. Se ML § 66l. Disse er således punktafgiftspligtige i alle tilfælde uanset forsendelsens værdi.

Afgiftsfritagelse for varer, der leveres til diplomatiske repræsentationer

Der er ikke afgift på varer, der bliver leveret til diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner mv., der er omtalt i TDL § 4 samt personer, der er knyttet til disse. Se BEKÆMPAL § 14.

Godtgørelse ved eksport

Virksomheder, der eksporterer afgiftsberigtigede varer, kan få afgiften godtgjort.  Se BEKÆMPAL § 15.

Registrerede oplagshavere, der eksporterer biocider, kan få afgiften godtgjort på et beregnet grundlag, hvis afgiftens størrelse ikke er kendt, fordi afgiften er erlagt i tidligere omsætningsled. Findes der ikke en engrospris for biocider mv. omfattet af § 7, er afgiftsværdien ved eksport varens detailpris med fradrag af 20 pct.

Bestemmelsen blev vedtaget ved lov nr. 1532 af 27. december 2014 og har virkning fra 1. juli 2013.

Bekæmpelsesmidler, der bliver udført efter at være brugt til bejdsning af korn og frø, er anset for omfattet af godtgørelsesbestemmelsen.

Virksomhederne skal anvende blanket 29.002, når de anmoder om godtgørelse. Blanketten kan findes på www.skat.dk

Se i øvrigt afsnit E.A.1.7 om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse.

Ikke-registrerede virksomheder

Ikke registrerede virksomheder skal have en bevilling for at søge om godtgørelse. Se bemærkningerne til lov nr. 1728 af 27. december 2018.

Henvendelser vedrørende bevillinger kan sendes til Skatteforvaltningen via TastSelv Erhverv. Klik i TastSelv Erhverv på Kontakt > Send besked > Moms, lønsum, told og punktafgifter > Punktafgifter > Destruktioner og bevillinger.

Registrerede varemodtagere

Registrerede varemodtagere kan uden bevilling efter afgiftsperiodens udløb angive det godtgørelsesberettigede beløb for varer leveret til udlandet direkte på afgiftsangivelsen, jf. BEKÆMPAL § 15, stk. 2.