åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.B.2.15 Rentenydelsesretter, båndlagte kapitaler og afkast fra udenlandske trusts (fonde)" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

I dette afsnit beskrives beskatning af afkast fra de tre former for danske rentenydelsesretter, der kan være med eller uden båndlæggelse af kapitalen, og beskatning af afkast fra udenlandske trusts og beskatning af de personer, som får afkast fra dem.

Afsnittet indeholder:

  • Beskatning af rentenydelsesretter herunder båndlagte kapitaler (C.B.2.15.1)
  • Beskatning af udenlandske trusts (fonde) (C.B.2.15.2)
  • Udenlandske trusts (fonde) - stiftet/indskud foretaget 1. juli 2015 eller senere (C.B.2.15.3)
  • Anvendelse af armslængdeprincippet mellem stifter m.fl. og trusts (C.B.2.15.4).

Bemærk

Ved lov nr. 1723 af 27. december 2018 er der indført nye regler, hvis en fond, trust eller anden selvejende institution er oprettet i udlandet, men har ledelsens sæde i Danmark. Efter de nye regler er disse trusts m.v. omfattet af skattepligten i fondsbeskatningsloven. Det gælder både når trusten i såvel udlandet som Danmark anses for et selvstændigt skattesubjekt og når trusten i udlandet anses for et selvstændigt skattesubjekt og i Danmark anses for transparent.

Der er også i FBL § 3 B indført en regel om betaling af afgift, når en skattepligtig omfattet af KSL § 1, modtager kapital fra en udenlandsk trust eller fond, der hverken løbende eller ved modtagelsen har været afgiftsbelagt eller underlagt beskatning.

Der er desuden i FBL § 3 C indført en regel om betaling af afgift, når der båndlægges kapital uden aktuel kapitalejer eller rentenyder.

Se også 

Se også

  • C.D.9.1.5.2 om udenlandske fonde, trusts m.v. med ledelsens sæde i Danmark
  • C.D.9.5.5.4 om afgift af kapital fra en udenlandsk fond/trust, som ikke har betalt afgift eller skat, hvor FBL § 3 B er beskrevet
  • C.D.9.5.5.5 om afgift af indskud i en båndlagt kapital uden aktuel kapitalejer eller rentenyder, hvor FBL § 3 C er beskrevet.