åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.B.2 Beskatning af gevinst og tab ved afståelse af aktier mv." udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om beskatning gevinst og tab ved afståelse af aktier mv.

Afsnittet indeholder:

 • Overordnede principper for beskatning af gevinst og tab ved afståelse af aktier mv. (C.B.2.1)
 • Personers afståelse af almindelige aktier og medarbejderaktier (C.B.2.2)
 • Selskabers afståelse af aktier (C.B.2.3)
 • Næringsaktier (C.B.2.4)
 • Tegningsretter og aktieretter (C.B.2.5)
 • Aktier/andelsbeviser med boligret - andelsboliger/andelslejligheder/aktielejligheder (C.B.2.6)
 • Aktier, ejet af kapitalfondspartnere (C.B.2.7)
 • Andelsbeviser (C.B.2.8)
 • Nedsættelse af anskaffelsessummen (C.B.2.9)
 • Beskatning ved likvidation, nedsættelse af kapitalen, og salg til det udstedende selskab og visse datterselskaber (C.B.2.10)
 • Finansielle kontrakter vedrørende aktier (C.B.2.11)
 • Nedsættelse af anskaffelsessummen som følge af visse skattefri udlodninger i 1996 og 1997 (C.B.2.12)
 • Overdragelse med succession (C.B.2.13)
 • Tilflytning og fraflytning (C.B.2.14)
 • Rentenydelsesretter, båndlagte kapitaler og afkast fra udenlandske trusts (fonde) (C.B.2.15)
 • Erstatninger (C.B.2.16)
 • Oversigt over kursværdier den 19. maj 1993 (C.B.2.17)

Se også

Se også

 • Afsnit C.B.3 Beskatning af udbytter og udlodninger på aktier mv.
 • Afsnit C.B.4 Beskatning af udbytter og tab samt udlodninger fra investeringsforeninger
 • Afsnit C.B.5 Aktiesparekontoloven
 • Afsnit C.B.6 Investorfradragsloven.