Beløb som skal betales af på henstandssaldoen, forfalder til betaling den 1. september året efter indkomståret. Fristen for at betale, er den 20. september året efter indkomståret.

Skal aktierne på henstandssaldoen anses for afstået, fordi personen som har fået henstand med fraflytterskatten, er død, er forfaldsdatoen den 1. september året efter dødsåret, og der skal betales senest den 20. september året efter dødsåret.

Er den sidste rettidige indbetalingsdag en helligdag eller en lørdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Betales beløb ikke til tiden, forrentes det forfaldne beløb efter KSL § 63, 1. pkt. Se ABL § 39 A, stk. 12.

Skattestyrelsen finder, at fristen som fremgår af ABL § 39 A, stk. 12, forudsætter, at opkrævningen er udsendt inden den 1. september året efter indkomståret. Udsendes opkrævningen først den 1. september eller senere i året efter indkomståret, forfalder afdrag først den 1. i måneden efter udsendelse af opkrævningen med sidste rettidige betalingsdag den 20. i forfaldsmåneden. Det forudsættes, at skatteyderen har indsendt de årlige oplysninger korrekt og rettidigt.

For frivillige indbetalinger er der ingen frist, og uanset om en person eventuelt har tilkendegivet, at pågældende vil foretage en frivillig indbetaling, kan Skattestyrelsen ikke foretage inddrivelse af beløbet.